FTI-logo

FPT Telecom Achieves AWS Solution Provider Partner Status

Comprehensive AWS deployment partner in Vietnam market

⭐Tháng 06/2022, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) công bố đạt được danh hiệu AWS Solution Provider Partner (Đối tác triển khai giải pháp AWS). FPT Telecom là đối tác triển khai toàn diện về dịch vụ AWS cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, bao gồm cả hạ tầng đường truyền và hạ tầng điện toán cho khách hàng.

About the AWS Solution Provider Partner program

AWS Solution Provider Partner

⭐Chương trình nhà cung cấp giải pháp AWS (AWS Solution Provider) được thiết kế cho các nhà tích hợp hệ thống, MSP, đại lý và các đối tác khu vực công để bán lại dịch vụ AWS cho khách hàng cuối như một phần của giải pháp khác biệt của họ. Chương trình này cung cấp các tùy chọn hợp đồng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu riêng của khách hàng cuối và cung cấp nhiều mô hình hỗ trợ AWS phù hợp với thực tiễn AWS của đối tác.
⭐ Bên cạnh việc cung cấp hạ tầng viễn thông cho doanh nghiệp và là đối tác đầu tiên trong Mạng đối tác AWS của Việt Nam đạt được AWS Networking ISV Competency trong việc cung cấp dịch vụ và hạ tầng AWS Direct Connect cho doanh nghiệp, FPT Telecom có năng lực cung cấp một tập hợp các giải pháp chuyên biệt có thể tự động mở rộng quy mô, tuân thủ các nguyên tắc thiết kế đám mây, quản trị đám mây và tối ưu hóa đám mây, đồng thời đơn giản hóa việc sử dụng các dịch vụ đám mây với các gói dịch vụ quản trị cơ sở hạ tầng đám mây AWS 8x5 và 24x7.

FPT Telecom provides support for AWS cloud journeys for customers across all industries.

AWS-Billing-and-Pricing

⭐ Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng trong hành trình lên mây của doanh, FPT Telecom cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ khách hàng hiệu quả và tối ưu trên dựa trên dịch vụ đám mây của AWS:
- Migration: Provide solutions for migrating massive workloads and data to AWS Cloud from On-premises, VMware, Hyper-V, and Azure environments without impacting existing system uptime. Read more at: https://cloudaws.vn/migration/
- Managed Services: Without the need for extensive training and recruiting for expensive operational jobs, FPT Telecom delivers a professional operation team with a high level of ability that is ready to assist businesses in removing constraints on operating systems running on AWS and utilizing the Hybrid Cloud concept. Read more at: https://cloudaws.vn/managed-services/
- AWS Direct Connect: AWS Direct Connect is a cloud services solution that simplifies establishing a dedicated network connection from your infrastructure to AWS and provides a more consistent network usage experience than an Internet-based connection. Read more at: https://cloudconnect.vn

✅ Tổng quan thông tin của FPT Telecom trên APN: https://partners.amazonaws.com/partners/0010h00001cCj5aAAC/
#aws #FPTTelecom #spp #solutionprovider

FTI-logo

Hotline: 1900 6973 — Sales: 090.745.1357

Email: [email protected]

Business registration certificate number:
0305793402 first issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on May 22, 2008

COPYRIGHT © 2022, FPT TELECOM INTERNATIONAL