FTI-logo

Chính sách bảo mật thông tin

FPT CLOUD AWS

I. Mục đích thu thập thông tin trong chính sách bảo mật

Trang web https://cloudaws.vn sử dụng thông tin Người dùng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Người dùng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người dùng và trang web https://cloudaws.vn;
 • Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Người dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người dùng;
 • Liên lạc và giải quyết với Người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng Thông tin cá nhân của Người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại trang web https://cloudaws.vn;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: FPT có trách nhiệm hợp tác cung cấp Thông tin cá nhân Người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào Thông tin cá nhân của Người dùng.

II. Phạm vi thu thập thông tin trong chính sách bảo mật

 1. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang web https://cloudaws.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Người dùng. Đây là các thông tin mà FPT cần Người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để FPT liên hệ xác nhận khi Người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên trang web nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính Người dùng.
 2. Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho FPT về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 3. Khi tiến hành thu thập thông tin sẽ phải thông báo với Người dùng tham gia vào trang web:
  • Trường hợp Người dùng đồng ý cung cấp thông tin: có thể tạo lập tài khoản cá nhân để tham gia vào sử dụng các tiện ích của trang web trong phạm vi theo thỏa thuận đã đồng ý khi tiến hành tạo lập tài khoản.
  • Trường hợp Người dùng không đồng ý: không phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với trang web.
 4. Thông tin nhận dạng cá nhân
  • Trong quá trình sử dụng FPT CLOUD AWS của FPT, chúng tôi có thể yêu cầu Người dùng cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân để liên lạc hoặc nhận dạng người dùng (“Thông tin cá nhân”). Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên của Người sử dụng, nước cư trú, địa chỉ email và địa chỉ website.
 5. Thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân
  • Khi Người dùng sử dụng FPT CLOUD AWS (cho dù sử dụng trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên trang web hoặc trên trang web của một trong những đối tác của chúng tôi hoặc bên thứ ba khác), chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc Người dùng sử dụng FPT CLOUD AWS và thông tin mà trình duyệt của chúng tôi gửi bất cứ khi nào Người dùng truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ Internet Protocol (IP) máy tính của Người dùng, loại trình duyệt, trang web Người dùng đã ghé thăm trước đó, và các thông tin mà Người dùng tìm kiếm.
  • Khi Người dùng sử dụng một tiện ích hoặc công cụ được đề nghị bởi chúng tôi, cho dù trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên trang web hoặc trên một trang web của bên thứ ba, bao gồm trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Người dùng, chúng tôi có thể ghi lại các dữ liệu liên quan đến hoạt động đó, việc sử dụng công cụ hoặc tiện ích hoặc bất kỳ tài khoản khác liên quan đến dữ liệu.
  • Giống như nhiều trang web khác, chúng tôi sử dụng “cookies” để thu thập thông tin. Mỗi cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ mà chúng tôi chuyển vào đĩa cứng máy tính của Người dùngvới mục đích lưu giữ hồ sơ. Người dùng có thể trình duyệt, bằng cách lựa chọn trình duyệt, để ngăn chặn việc chấp nhận cookie, hoặc để nhắc Người dùng trước khi chấp nhận một cookie từ website mà Người dùng truy cập vào. Nếu Người dùng không chấp nhận cookie, tuy nhiên, Người dùng có thể không sử dụng tất cả các phần của trang web hoặc tất cả các tính năng của FPT CLOUD AWS
  • Chúng tôi có thể cung cấp các đường dẫn ở định dạng cho phép chúng tôi theo dõi xem các đường dẫn.

III. Phạm vi sử dụng thông tin trong chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền tiết lộ bất cứ thông tin thu được bởi chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến Thông tin nhận dạng Cá nhân và Thông tin nhận dạng Không mang tính Cá nhân, (i) theo quy định của pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước; hoặc (ii) trong trường hợp khẩn cấp; hoặc (iii) cho pháp nhân kế thừa liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đáng kể của chúng tôi. Thông tin của Người dùng có thể được xử lý hoặc chuyển ra khỏi Việt Nam, nơi mà luật bảo mật có thể không bảo vệ như luật bảo mật ở Việt Nam.

IV. Thời gian lưu trữ thông tin trong chính sách bảo mật

Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp Thông tin cá nhân Người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của trang web https://cloudaws.vn.

V. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT
 • Trụ sở chính: Lô L.29B-31B-33B đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam
 • Hotline: 1900 6973

VI. Phương tiện và công cụ để Người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 1. Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa Thông tin cá nhân hoặc yêu cầu FPT thực hiện việc này.
 2. Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của trang web https://cloudaws.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, FPT sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

VII. Cam kết

 • Thông tin cá nhân của Người dùng trên trang web https://cloudaws.vn được FPT cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân của https://cloudaws.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về Thông tin cá nhân của Người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, FPT sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người dùng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của https://cloudaws.vn.
 • Ban quản trị https://cloudaws.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là Người dùng, phải cung cấp đầy đủ Thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị https://cloudaws.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người dùng đó nếu xét thấy tất cả Thông tin cá nhân của Người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ thông tin của Người dùng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn được thiết kế để bảo vệ thông tin của Người dùng từ việc truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng những Thông tin cá nhân của Người dùng hoặc các thông tin liên lạc riêng tư luôn riêng tư và an toàn.
FTI-logo

Hotline: 1900 6973

Email: [email protected]

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
0305793402 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/5/2008

COPYRIGHT © 2022, FPT TELECOM INTERNATIONAL